عکس روز
کد خبر : 2022
چهارشنبه - ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۸
فندقلو نمین

نهالستان شهید الطافی

پخش نهال صنوبر توسط اداره منایع طبیعی شهرستان نمین

هجدهم فروردین ۱۴۰۰