عکس روز
کد خبر : 2743
چهارشنبه - 31 شهریور 1400 - 19:30
هفنه دفاع مقدس گرامیباد

یاد باد آن روزگاران یاد باد

هفته جنگ هفته افتخار است، هفته مقدس است، در حقیقت جشن است، عید است و یک بزرگداشتی [است] از روحیه مردم، ایثار مردم و مقاومت مقدس و دفاع مقدس. (امام خامنه ای)

چشم پاک دختری از جمله ای تر مانده است / چشم های پاکش اما خیره بر در مانده است

روی دیوار اتاق کوچک تنهایی اش / عکس بابایش کنار شعر مادر مانده است . . .

یاد و خاطره شهیدان گرامی باد